Statens Mekaniske Værk - Granathylsterfabrik ...


Irmagrunden - Irmabyen

Webmaster: Dines Bogø


Rødovre: Generelt ... Dines Bogø ...
Statens Mekaniske Værk
1950 set mod øst. Institutionen Prøven, som Civilforsvaret overvejede at købe. Men CF valgte, at etablere sig i Hillerød. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Statens Mekaniske Værk
3. august 2020. Tidligere institutionen "Prøven". Drengehjem, ungdomshjem, lærlingehjem, ungdomspension m.v. Hverken Civilforsvaret eller Forsvaret overtog ejendommen, som der var planer om, men Forsvarets bygningstjeneste opførte en fabrik på noget af det tilhørende jord. (Foto: Dines Bogø).

Statens Mekaniske Værk
1954. Fabrik er opført, men tjenesteboliger blev først opført senere på året. Graver man i den nordlige del af området, hvor der ikke skal opføres bygninger? Eller deponerer man bare overskudsjord evt. fra byggeri af villaer? (Foto: Krak Kort).

Statens Mekaniske Værk
1954-56. Korsdalsvej 101 set mod nord. Den nye militærfabrik i Rødovre. Fabrik, kantine og kraftværk. Mod nord ligger Espelunden. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Omkring 1952 begyndte Forsvarets Bygningstjeneste, at opføre et fabriksanlæg ved Prøvensvej i Rødovre. I dag Korsdalsvej 101.

Statens Mekaniske Værk
4. september 1957. Bilag til betinget skøde. Kraftcentral, kantine og fabrik. (Tinglysning.DK).

Anlægget benævnt "Statens Mekaniske Værk" skulle fremstille granthylstre. Produktionen blev lukket efter nogle år.

Statens Mekaniske Værk
Statens Mekaniske Værk. 1955. (Foto: Rødovre Lokalarkiv).

Statens Mekaniske Værk
Uddrag af betinget skøde fra 1963. (Tinglysning.DK).

I 1963 lejede Irma jorden og bygningerne af Forsvarets Bygningstjeneste og i 1991 købte man området, hvor Irma i mellemtiden fra 1967 havde opført flere fabrikker, garager, kafferisteri og administrationsbygninger. Irmas ledelse købte også nabogrunde for at være sikker på, at have plads til udvidelser.

Statens Mekaniske Værk
Forsvarets anlæg i Rødovre. Opdateret kort fra 1953. (Foto: Rødovre Kommune. Bygningsarkiv).

Statens Mekaniske Værk
1960. Endnu er det Forsvaret, der disponerer over arealet. På vestsiden af Korsdalsvej havde forsvaret i 1954 opført syv villaer til personalet, der var tilknyttet fabrikken. I 2012 solgte forsvarets villaerne. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Statens Mekaniske Værk
1966. Irma har lejet hele området inkl. bygninger af Forsvaret. I 1963 bliver der skrevet betinget skøde og først i 1991 får Irma endeligt skøde på grunden. Irma benyttede området fra ca. 1965 til ca. 2013. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Statens Mekaniske Værk Statens Mekaniske Værk
Ca. 1976. Området er udbygget. Irma havde egne fabrikker i området. I den sydlige del ligger administrationsbyningerne. Tv. set mod nord. Th. set mod syd. (Foto: Rødovre Lokalarkiv). Se Irmas anvendelse af de enkelte bygninger i 1988. Tryk her.

Statens Mekaniske Værk
2001. Der er stadig kraftig aktivitet på det, der i dag kaldes "Irmagrunden". (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Statens Mekaniske Værk
22. september 2006. De grønne områder, der ligger øst for selve fabriksområdet, tilhørte også Irma. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).Myterne


Netop en sikringsgang (ingeniør- og teknikgang) under Irmagrunden har periodevis giver anledning til, at der opstod myter om, at Irma på en eller anden måde i "Den kolde Krig" var involveret i militærets aktiviteter i Ejbybunkeren.

Ejbybunkeren ligger ca. 1,2 km fra Irmas "tunnel".

Statens Mekaniske Værk
1967. Da Irma opførte bygningerne i den vestlige del af grunden blev de bygninger forbundet med en sikringsgang. (Foto: Rødovre Kommunens Bygningsarkiv).

En af myterne gik ud på, at det hemmelige personel parkerede deres biler på Irmas P-plads og derefter gik gennem en tunnel til arbejdspladsen i Ejbybunkeren.

En anden myte gik på, at der kørte små eldrevne tog i tunnel på dobbeltspor mellem Kastellet / Nyboder bunkeren og Ejbybunker / Kaffetårnet.

Bl.a. skrev Socialistisk Information i 1988, at der nok var noget om det hele og Det Fri Aktuelt fulgte op med en reportage.

I udstillingscenter "Ejbybunker" har man samlet de mange pudsige historier, der blev udgivet i blade og magasiner.Nyere tid


Statens Mekaniske Værk
2014. Inden man nedrev bygninger for at gøre klar til nyt byggeri, foretog man forskellige prøveboringer. Boringer er indtegnet på kort, der også viser "undergrunden". (Foto: Rødovre Kommunes Bygningsarkiv).

Statens Mekaniske Værk
23. juni 2019. Mange bygninger er allerede opført. Nye veje er anlagt i området. (Foto: Kortforsyningen).Kaffetårn og sporvogn


Statens Mekaniske Værk
3. august 2020. Kaffetårnet skal bevares og renoveres. Irmas logo forsvandt pludselig fra Rødovre kommunens ejendom "Kaffetårnet". En ældre Københavns sporvogn, der var ommalet til Irmavogn, stod et stykke fra Kaffetårnet en del år. Motorvognen og en Irma-bivogn er bevaret af Sporvejshistorisk Selskab. (Foto: Dines Bogø).

Statens Mekaniske Værk
1971. Motorvogn og bivogn stod et stykke fra Kaffetårnet. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).